Att hyra bostad

Vi förmedlar alla våra lediga lägenheter via Boplats Syd, Malmös kommunala bostadsförmedling. Det gör vi av flera skäl. Dels för att vi delar tanken om att kötid ger en rättvis förmedling samt att vi ser en fördel med att samla lediga bostäder på en plats för den som söker ny bostad.

Boplats Syd tar ut en årlig avgift för att få stå i deras kö. Din kötid börjar räknas från det datum som din betalning registreras hos Boplats Syd. Vi tar inte emot några intresseanmälningar själva.

Fram tills det är dags att skriva hyreskontrakt har du kontakt med personal på Boplats Syd. När processen kommit så långt att det är dags att skriva hyreskontrakt görs detta tillsammans med oss.

Boplats Syd