Lifra - Bra boende för många

Vi är ett fastighets- och förvaltningsbolag med verksamhet i Malmö. Vi förvaltar och utvecklar både våra egna och andras fastigheter. Sen några år tillbaka arbetar vi även med nybyggnationsprojekt.

Vi satsar i stadsdelar där behov och möjlighet till utveckling finns genom engagemang och omsorg. Ett val vi gör för att vi har lång erfarenhet av den typ av förvaltning samt att vi är långsiktiga ägare som är med och påverkar utvecklingen av hela området. Vi vill gärna vara med och påverka så att fler Malmöbor har en bra vardag.  

Vår affärsidé

Vi är med och formar framtidens boende på ett ansvarsfullt sätt tillsammans med andra intressenter. Genom att utveckla fastigheter och områden med rätt förutsättningar ger vi många människor tid att förverkliga sina drömmar.

Vår mission

Vår mission är att varje dag sträva efter att uppfylla våra hyresgästers behov så långt det är möjligt. Och alltid försäkra oss om att de är nöjda.

Lifra i siffror 2024-01-01

Antal fastigheter: 35 st 
Marknad: Malmö 
Kategori: Bostäder, specialfastigheter, kontor, lager och parkeringshus
Bestånd: Södra och Norra Sofielund, Johanneslust, Håkanstorp, Västra Sorgenfri, Norra Sorgenfri, Möllevången, Rådmansvången, Augustenborg, Nyhamnen
Fastighetsvärde: 1,8 mdkr
Total uthyrningsbar yta: 91 500 kvm
Hyresvärde: 107,5 mkr
Medelantal anställda: 23 st
Grundades: 1991

Vår vision och värdegrund 

Vi är medlemmar i