Besiktning vid utflytt

I samband med att du ska flytta gör vi en avflyttsbesiktning av lägenheten. Vi kontrollerar om något gått sönder eller är skadat som inte är normalt slitage. Om du behöver åtgärda saker i lägenheten kan du fixa detta själv. Kom överens med den som besiktar lägenheten om efterkontroll. Återstår fel och skador när du flyttat så åtgärdar vi detta och du fakturerars för kostnaden.  

Önskemål om tid för besiktning

Förfrågan om tid för besiktning

Här kan du lämna förslag vilken dag (mån-fre) som passar dig för besiktning av lägenheten och när på dagen som passar bäst. Vi kontaktar dig för en bekräftelse.

Välj tid:

När under dagen passar det bäst med besök för besiktning?