Betalning

Hyran betalas alltid i förskott. Betalningen ska ske senast sista vardagen i månaden. Det är viktigt att du betalar hyran i tid. Du riskerar annars extra avgifter, i  förlängningen betalningsanmärkning och i värsta fall uppsägning. 

Du får hyresavi från oss en gång i månaden. Det finns möjlighet att betala hyran via e-faktura eller autogiro. Du kan också välja att få hyresavin till valfri mailadress. 

Om du vill betala via e-faktura

Om du vill betala din hyra via e-faktura anmäler du dig till denna tjänsten i din internetbank. Lägg till oss, Lifra (Lifra L&B i Malmö AB), som betalningsmottagare. 

Tänk på att det kan dröja en avisering innan du får avi via e-faktura, beroende på när i månaden du anmäler dig. Anmäler du dig innan den 5:e i månaden kommer du att få nästa avi via e-faktura. Kontrollera i din internetbank när tjänsten är startad.   

Om du vill betala via autogiro

När du betalar din hyra via autogiro sker betalningen per automatik varje månad. Det är dock viktigt att du ser till att det finns pengar på ditt bankkonto på bankdagen före förfallodagen.

Du anmäler dig till tjänsten genom att fylla i anmälningsblanketten och skicka den till oss. Anmälan skickas till: Lifra, Föreningsgatan 22, 211 52 Malmö. Du kan även lämna den på vårt kontor på Föreningsgatan 22 i Malmö. 

Du hittar betalningsmottagaruppgifter på din hyresavi. Var noga när du fyller i uppgifterna på blanketten Bankgirocentralen avvisar alla ansökningar som inte är angivna exakt enligt deras anvisningar.

Vill du kontrollera att autogirot är registrerat, behöver du kontakta din bank eller kontrollera autogiromedgivande i din internetbank.

Ladda ned blankett

Pdf-faktura via mail

Vill du få din hyresavi till din mailbox så beställer du detta genom att skicka ett mail till, helene.jonsson@lifra.se. Ange objektsnumret för din lägenhet vid beställningen. Du hittar numret på hyresavtalet eller på hyresavin.