Abonnemang att teckna

Hemförsäkring

Vi råder dig att skaffa en hemförsäkring. En hemförsäkring skyddar dina privata tillhörigheter om du skulle råka ut för skada på din egendom, stöld eller brand. Har du ingen hemförsäkring och är vållande till en skada i lägenheten kan du i värsta fall själv få stå för kostnaden. 

El

För att underlätta för dig vid in- och utflytt beställer och avbeställer vi el till din bostad. Så på inflyttningsdagen är elen inkopplad. Och när du flyttar ut har du el hela flyttdagen.

Val av elhandelsavtal. Vid inflytt får du ett så kallat anvisningsavtal med en aktör som nätägaren valt. Du kan dock välja att teckna avtal med annan aktör. Det finns många leverantörer att välja mellan. 

Internet & telefoni

Uppgifter om vilka operatörer som finns kopplade till huset hittar du under Våra fastigheter. Sök på fastigheten som du ska flytta till.