Brand

Brandvarnare är ett måste för att öka brandsäkerheten. Vi som hyresvärd är skyldiga att se till att det finns en brandvarnare i lägenheten och du har ansvar för att se till att den fungerar.

För att säkerställa att den fungerar behöver du funktionstesta, rengöra och kontrollera batteriet med jämna mellanrum. Tyvärr sker varje år allvarliga bränder i bostäder med dödlig utgång och stora materiella skador, en fungerande brandvarnare ökar säkerheten.

Vi rekommenderar att du funktionstestar brandvarnaren en gång i månaden. Och att du med jämna mellanrum dammsuger brandvarnaren. 

Tidsaspekten är viktig för att hinna agera vid en brand. En fungerande brandvarnare är därför ett måste.