Hyra ut i andra hand

Vill du hyra ut din lägenhet behöver du först få ett godkännande från oss. Beräknad handläggningstid är ca fyra veckor. Fyll i ansökan och skicka till oss.

Att tänka på gällande andrahandsuthyrningen

  • Ansökan måste vara godkänd av oss innan andrahandsuthyrningen startar. Annars betraktas det som olovlig uthyrning och du riskerar att ditt hyresavtal blir uppsagt. Från 2019 togs möjligheten till rättelse bort för att undvika att hyresavtalet sägs upp vid olovlig uthyrning.
  • Vi godkänner uthyrning i max 12 månader i taget, i vissa fall med möjlighet till förlängning. Vill du förlänga uthyrningen behöver du lämna en ny ansökan, lämnas minst tre månader innan det första kontraktet förfaller. 
  • Du får inte ta ut mer hyra än du själv betalar för lägenheten. Gör du det riskerar du att ditt hyresavtal blir uppsagt. Hyr du ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har. Mer info 
  • Du behöver skriva ett kontrakt med hyresgästen som hyr i andra hand. Här finns en andrahandsuthyrning avtalsmall .
  • Tänk på att du fortfarande är ansvarig att hyror betalas i rätt tid och att den som hyr i andra hand tar väl hand om lägenheten och följer våra trivselregler.
  • Vi kommer dessutom att lämna information till den tilltänkta andrahandshyresgästen om bland annat den hyra du betalar till oss. 

Planerar du att säga upp din lägenhet efter andrahandsuthyrningen behöver vi få en vanlig uppsägning. Den behöver du lämna till oss senast tre månader innan slutdatum för andrahandsuthyrningen. Obs! Andrahandshyresgästen har inte förtur till lägenheten.

Skicka eller lämna ansökan till oss samt en kopia på andrahandskontraktet och ett intyg som beskriver skäl till andrahandsuthyrningen. 

Ladda ned ansökan