När du vill byta lägenhet

Kanske du behöver en större eller mindre lägenhet? Eller kanske du ska flytta till annan ort för studier eller jobb? Självklart vill vi försöka att hjälpa om det går. 

Från 1 oktober 2019 skärps regler för lägenhetsbyte. Syftet med de nya reglerna är att skapa en rättvisare bostadsmarknad. Huvudregeln är att du ska minst ha bott i lägenheten 1 år för att bytet ska godkännas. Läs mer på Fastighetsägarna.se

Intern kö på Boplats Syd
Vi har ingen egen intern kö för byten. Men för att kunna premiera den hyresgäst som varit en trogen kund och bott hos oss länge ges möjlighet att tillgodoräkna boendetid/kontraktstid på vissa lägenheter som vi publicerar på Boplats Syd. Varje år lägger vi ut ett antal lägenheter där man kan tillgodoräkna sig sin boendetid/kontraktstid i lägenhetsansökan.

För att få tillgodoräkna dig kötid måste du bott hos oss i minst 1 år och såklart måste du ha ett aktivt konto hos Boplats Syd. 

Byta med boende hos annan fastighetsägare
Vill du byta lägenhet med någon som bor hos annan fastighetsägare behöver du lämna en bytesansökan till oss. Innan vi godkänner byte görs sedvanliga kontroller såsom kreditupplysning och hur man skött tidigare boende etc.

Tänk på att det är cirka fem veckors handläggningstid på en bytesansökan, så var gärna ute i god tid!

Ladda ned bytesansökan